בדיקה: ב 4- שנים חיסכון במס רווחי הון השיג למשקיעים בקופת גמל תשואה עודפת של כ 30%- לעומת תיק מנוהל
שמתקבל מושקע במלואו בחזרה בשוק ההון ומגדיל את הרווח במיוחד בתקופות של
תשואות נמוכות

 

 4.4.16 מקור : אתר ספונסר

לפני כ 4- שנים (מאי 2012 ) נכנס לתוקף תיקון 190 . התיקון מאפשר להפקיד כספים לקופת גמל ולמשוך אותם
מגיל 60 בנזילות מלאה כקצבה חודשית הפטורה ממס או ממשיכה הונית עליה ישולם מס של 15% בלבד,
לעומת מס רווחי הון העומד על 25% . האלטרנטיבה עד אז, למי שרצה שכספו ינוהל בשוק ההון כך שיוכל
למשוך את כספו כסכום הוני הייתה באמצעות תיק מנוהל.


מבדיקה השוואתית עולה כי בתוך 4 שנים ( 2012-2015 )                                                            

השיגו קופות הגמל, בממוצע, תשואה של 29% .

אם אותה השקעה הייתה מתבצעת
באמצעות תיק השקעות בתמהיל זהה, עבורו היה                               
צריך לשלם, בסוף כל שנה, תשלום מס רווחי הון
בשיעור 25% התשואה שהייתה מושגת הייתה
עומדת על כ 22%- בלבד.

 

 

לצורך הבדיקה, עבורמיליון שקלים שהיו מופקדים בקופת גמל בראשית
2012 היה מקבל החוסך 1,248,867 שקלים אם
היה מושך את כל כספו בסוף 2015 . זאת לעומת
1,222,783 שקלים בלבד שהיה מקבל על ניהול הכסף באמצעות תיק מנוהל עבורו משולם מס בסוף כל שנה
פער תשואה של כ 30% ושל כ 26 אלף שקלים ב 4 שנים בלבד. אותה הפקדה ומשיכת הכסף כקצבה
חודשית היה משיג לחוסך סכום של 1,292,785 שקלים.


מהבדיקה עולה עוד כי גם במבט קדימה, כאשר רוצים לבחון את ההבדל על פני 10 שנים של חסכון, בהנחת
תשואה של 4% בשנה בין השנים 2016-2021 ובהנחת אינפלציה של 0% השנה ושל 1.2% בשנים הבאות,
ישנם הבדלים משמעותיים בין שני האפיקים. על פי ההנחות הנ"ל הסכום שיקבל מי שהפקיד מיליון שקלים
בקופת גמל על פי תיקון 190 בתחילת 2012 וימשוך את כספו בסוף 2021 יקבל, לאחר מס, 1,539,281 מליון
שקלים, לעומת 1,481,454 שקלים לאחר מס בתיק זהה מנוהל  פער של כ 58,000 שקלים המהווים
תשואה עודפת של 12%.


לדברי שקד וילנצ'יק, שותף בפמילי אופיס "קרני-וילנצ'יק פתרונות פיננסיים" ההבדלים הנובעים מהמס הינם
רק חלק מהיתרונות בהשקעה באמצעות תיקון 190 . לדברי וילנצ'יק, למרות שחלק גדול מהציבור אינו מכיר
את תיקון 190 , מדובר בתיקון שמאפשר לחוסכים, ובמיוחד למבוגרים יותר, ליהנות משלושה יתרונות
משמעותיים: מיסוי, עלויות ויתרונות השקעה. "בתחום המיסוי, מנהלי השקעות בקופות גמל נהנים מפטור מלא
על רווחי הון כלומר, רווחים הנצברים בקופה מתקבולי דיבידנד, מאגרות חוב או ממכירת נייר ערך ברווח מה
שמגדיל את פוטנציאל התשואה של קופת הגמל. כמו כן, מעבר בין מסלולי השקעה בקופת גמל אינו כרוך
בתשלום מס על הרווחים שנצברו. לדחיית המס למועד משיכת קופת הגמל יש השפעה דרמטית על התשואה
המצטברת בקופה. בנוסף, בעת משיכת הכסף מהקופה ישולם מס בשיעור של עד 15% על הרווח הנומינלי
בלבד שנצבר בקופה (בניגוד למס של 25% ריאלי בניהול תיק).


מבחינת יתרונות השקעה, לדברי וילנצ'יק, מנהלי קופות הגמל רשאים להשקיע במגוון מכשירי השקעה, בנוסף
להשקעה בניירות ערך הנסחרים בבורסה .למשל, באפשרותם להשקיע גם בנכסים לא סחירים כגון: נדל"ן,
קרנות והלוואות פרטיות גרנות גידור, להשתתף בהנפקות וליהנות בהן מהנחה השמורה לגופים מוסדיים
בלבד. כמו כן, בזכות היקף הנכסים הגדול מנהלי ההשקעות יכולים לבצע השקעה ישירה בניירות ערך
בבורסות בחו"ל.


גם מבחינת העלויות ישנו יתרון להשקעה באמצעות תיקון 190 . "דמי הניהול בקופת גמל נמוכים מאשר
באלטרנטיבות החיסכון הקיימות" אומר וילנצ'יק. בנוסף, קופות גמל אינן גובות מע"מ והעמית פטור מעמלות
נוספות דוגמת דמי משמרת ניירות ערך. גם עלויות הקניה המכירה של ניירות ערך בתוך הקופה (על ידי
מנהלי ההשקעות) נמוכות באופן משמעותי.
בתנאי שבעת פתיחת הקופה (IRA) יתרה מזאת, באמצעות תיקון 190 ניתן גם לנהל את הכספים בניהול אישי
העמית מציג 3 תלושי קיצבה מזערית או לחילופין דו"ח על כך שיש לו קרן פנסיה בעלת יתרה של 802,000
שקלים לפחות.


"בשורה התחתונה" אומר וילנצ'יק, בתיקון 190 מסתתרת הטבה פיננסית משמעותית לבני שעדיין מרביתהציבור אינו מספיק מודע לה ואינו יודע לנצל את ההטבות הללו.

לפתיחת קופת גמל להשקעה לפי תיקון 190 ולשאלות נוספות השאירו פרטים 

Success! Message received.

גל שיא פיננסים

Gal-C Finances