top of page

תיקון 190 - הזדמנות לגילאי 60 ומעלה להרוויח יותר 
 

כולם מדברים עליו, אך מעטים יודעים את כל היתרונות שלו , מי אתה תיקון 190 ?
במאי 2012 עבר בחקיקה תיקון לחוק מס הכנסה הקרוי "תיקון 190", תיקון זה בא להטיב בתשלומי המס לפורשים שהבטיחו לעצמם פנסיה מינימאלית כ 4,600 ש"ח, פורשים אלה יוכלו לתכנן את הטבת המס החל מגיל 60 ואסביר, להלן עיקר ההטבות שתיקון 190 מעניק:

 

הפקדה לקופת גמל, החל מגיל 60 :
אם הגעתם לגיל 60 ולפי ודוח הפנסיה שלכם מראה כי הבטחתם לעצמכם פנסיה מינימלית, יש לכם אפשרות להפקיד בקופת גמל סכום חיסכון גבוה מאוד בהפקדה אחת ותהינו ממס רווח הון נומינלי של 15% בלבד (במקום 25% ריאלי), כמו כן במידה ובעתיד תחליטו להפוך את החיסכון הזה לפנסיה חודשית תוכלו ליהנות מפטור ממס על הקצבה. קופת גמל תהיה נזילה בעל עת.

 
יתרונות קופת גמל הן :
>השקעה על ידי בתי השקעות 
>סכום הכסף בקופה נזיל בכל עת
>ניתן לקבל הלוואה על חשבון הכסף בגובה 80% מהיתרה 
>לעבור לעבור בין מסלולי השקעה או בין בתי השקעות
ללא עלות ועוד...
 
 
אפשרות להשאיר את הפיצויים בקופה :
כספי הפיצויים הצבורים בקופות הגמל יכולות להישאר בקופת גמל לאחר התחשבנות מס, כלומר במידה ויש מס' קופות עם פיצויים ונקבע מס מסוים על הפיצויים ניתן לרכז את כל הכספים לאחר התחשבנות המס בקופת גמל אחת, קופה זו תהיה במעמד עצמאי, נזילה והרווחים בקופה זו מעת ההפקדה ימוסו ב 15% מס רווח הון נומינאלי. החידוש כאן שמעתה הפורש לא יאלץ למשוך את כספי הפיצויים לבנק ולהפקיד מחדש לקופת גמל או לתיק השקעות והמס על הקופה תהיה 25% ריאלי.


אפשרות לקבל פטור על הפנסיה החודשית ו/או על כספים לא נזילים בקופת הגמל  : 
בגיל הפרישה, יבצע מס הכנסה חישוב של הפיצויים הפטורים שיקבל הפורש ויחשב את יתרת הפטור שניתן לקבל עבור היוון של כספי קצבה שנצברו בקופת הגמל. הפורש יוכל לבקש שהפטור יהיה מיועד לקופת גמל שבה יש לו כספים קיצבתיים לא פטורים ולהפוך אותם להוניים.
לחילופין יוכל הפורש לבקש שיתרת הפטור יהיו לטובת הפנסיה החודשית ובכך ישלם פחות מס כל חודש.
ניתן לבקש שהפטור יהיה גם לטובת הפנסיה וגם לטובת קופת הגמל והכל בתנאי שנשארה יתרת פטור לנצל לטובת שתי האפשרויות ומאחר וניתן לבקש רק פעם אחת בעת הפרישה את הפטור והוא יקבע לכל החיים, רצוי להיעזר במומחה פרישה 


 
תיקון 190.jpg
לפתיחת קופת גמל להשקעה לפי תיקון 190 ולשאלות נוספות השאירו פרטים 

הודעה נשלח בהצלחה

bottom of page