top of page

ייעוץ ובדיקות אבחנתיות 

 כשזה חשוב אנו רוצים את הייעוץ והבדיקות אצל הגורם הכי טוב , את הטכנולוגיה הכי טובה ואת התוצאות הכי מהר שאפשר

בדיקות היריון :

אבחון גנטי : בדיקה לאבחון גנטי טרום לידתי הבודקת נשאות של הורה למחלות גנטיות, כגון: גושה, ססיטיק פיברוזיס(CF ,)תסמונת ה- X השביר, קנוון. הזכאות לגבי בדיקה זו תינתן גם למבוטח שהינו גבר.

*** עלות פרטית כ 500 ש"ח 

בדיקת שקיפות עורפית: בדיקת אולטרסאונד להערכת הסיכון להימצאות תסמונת דאון והצורך בדיקור מי שפיר

*** עלות פרטית כ 1500 ש"ח 

בדיקת דם במסגרת סקר שליש ראשון : בדיקת דם שנועדה לאבחן תסמונת דאון אצל העובר עוד בשליש 
הראשון להריון, בשבועות 10-13, בהריון חד-עוברי בלבד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בדיקת סיסי שלייה : בדיקה מספקת מידע גנטי על העובר, ולכן אם מתגלה פגם כרומוזומלי, ניתן להפסיק את ההריון בתנאים בטוחים יותר, כי היא נעשית בשליש הראשון להריון

*** עלות פרטית כ 3000 ש"ח 

 

סקירת מערכות : הבדיקה הבסיסית של אולטרא-סאונד נועדה לספק בסיס סביר להתפתחות ההריון ונעשית בשבוע ה-8-7.

***עלות פרטית כ 1800 ש"ח 

חלבון עוברי : דיקת סקר ביוכימי בהריון הוא שם כללי לבדיקת סקר הבודקת את הסיכון לכך שעובר סובל מתסמונת דאון או תסמונות נוספות

בדיקת ד.נ א : בדיקת הדנ"א העוברי בדם האם היא בדיקת סקר חדשה שמטרתה להעריך את הסיכון להפרעות כרומוזומליות שכיחות אצל עוברים

***עלות פרטית כ 5000 ש"ח 

בדיקת מי שפיר + צ'יפ גנטי : אמצעי בו נעשה שימוש לאבחון טרום לידתי של הפרעות כרומוזומליות ומחלות גנטיות.

*** עלות פרטית כ 3000 ש"ח 

סקירת מערכות מאוחרת : בדיקת אולטרא-סאונד של איברי העובר, שמטרתה לאבחן מומים מולדים

*** עלות פרטית כ 2000 ש"ח 

בדיקות היריון אבחנתיות נוספות : בדיקות הריון שאינן נזכרות בסעיפים לעיל והנדרשות על פי אמות מידה רפואיות מקובלות,( למעט בדיקה על קולית אולטרסאונד והתייעצויות בגין הריון).

 

בדיקות אבחנתיות שלא קשורות להיריון :

 

בדיקות מעבדה, רנטגן, א.ק.ג, בדיקה על קולית (אולטרסאונד), טומוגרפיה ממוחשבת (C.T ) בדיקת תהודה מגנטית(MRI)וכן כל בדיקה אחרת הנדרשת על פי אמות מידה רפואיות מקובלות לאבחון מחלתו של המבוטח או לקביעת דרכי הטיפול בה, למעט בדיקות רפואיות אבחנתיות הקשורות להפרעות נפש ו/או מחלות נפש ו/או אי שפיות ו/או טיפולים נפשיים ו/או טיפולים פסיכולוגיים או פסיכיאטריים

***עלות פרטית עד 4000 ש"ח

התייעצות עם רפוא מומחה :

 

80% מהתשלום ועד 1000 ש"ח להתייעצות, ובכל מקרה לא יותר מ- 6 התייעצויות לשנת ביטוח (מתוכן עד 2 התייעצויות עם פסיכיאטר).

בדיקות בהיריון - עם השנים הטכנלוגיה מתקדמת והבדיקות מדוייקות יותר לניבוי ואבחון מצבו של העובר

מחירון

מעוניינים בפרטים נוספים 

Success! Message received.

bottom of page