top of page

תרומת הכנסת ספר תורה להנצחת שמה של אגם אביגיל ז"ל

אגם אביגיל אזולאי ז"ל, שיחקה בבלון מים, ממנו נחנקה ונפטרה, בהיותה בת 6 וחצי בלבד. מאז אמא נועה מקיימת פעילות הסברה להורים מהסכנות הטמונות במשחקי בלון ופגיעות ילדים בבית .פרויקט זה הוקם במטרה להגשים את משאלתה של נועה אמה להנציח את בתה

.על ידי הכנסת ספר תורה לבית הכנסת

 

1605390627.5359.jpeg
1605392178.7898.jpeg

ניתן לבצע תרומה באמצעות:

באמצעות פייבוקס לחץ

באמצעות ביט לחץ לשמור מספר נייד

1200x630wa.png
הורדה.png

העברה בנקאית לעמותת "עטרת יהודה"

בנק הדואר |סניף מס 001 | חשבון מס 08469062

איסוף הכספים מתבצע על ידי עמותת "עטרת יהודה" עמותה שומר שבת אשר פעילותה העיקרית היא סיוע לאלמנות ויתומים. העמותה התנדבה לבצע את איסוף הכספים בנאמנות ורכישת הספר בסיום הפרוייקט ותרומתו למשפחה . במידה ויהיה עודף בקופת העמותה לאחר רכישת הספר הוא ישמש לעזרה לאלמנות ויתומים כך שכל שקל יתרם בע"ה לשם שמים .

דף זה נתרם לצורך פרוייקט גיוס התרומות על ידי חברת "גל שיא פיננסים .

bottom of page