לראשונה מאז קום המדינה: קופת חיסכון לכל ילד עד גיל 18.

שר האוצר חתם על תקנה להקמת מנגנון חיסכון לכל ילד

החל מינואר 2017 יופקדו מדי חודש כספי החיסכון על ידי המוסד לביטוח הלאומי לקופת גמל על שם הילד, אלא אם יבחרו ההורים במוסד פיננסי אחר.  הורי הילד יוכלו לבחור בכל עת במסלול ההשקעה בו ינוהלו הכספים ובהפקדת 50 ₪ נוספים לקופה מתוך קצבת הילדים. גמל על שם הילד, אלא אם יבחרו ההורים במוסד פיננסי אחר.  הורי הילד יוכלו לבחור בכל עת במסלול ההשקעה בו ינוהלו הכספים ובהפקדת 50 ₪ נוספים לקופה מתוך קצבת הילדים.

משרד האוצר - תכנית חיסכון לכל ילד

במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2015-2016, אושרה בכנסת העלאה של קצבאות הילדים ובמסגרת זו הוחלט על הקמת תכנית "חיסכון ארוך טווח לכל ילד". החלטת הממשלה מבוססת על מסקנות הוועדה למלחמה בעוני. סך התקציב שהוקצה לנושא עומד על 2.65 מיליארד ש"ח בשנה. בהתאם לתכנית, יפקיד המוסד לביטוח לאומי 50 ש"ח לחודש לכל ילד לחשבון חיסכון ייעודי על שמו. עם הגיעו לגיל 18 יפקיד הביטוח הלאומי 500 ₪ נוספים, ואם הילד יבחר לדחות את מועד משיכת הכספים עד לגיל 21, יפקיד המוסד 500 ש"ח נוספים במועד הגיעו לגיל 21. המדינה תישא בכל עלויות הניהול עד הגיעו לגיל 21.

להלן עיקרי ההמלצות, שמתבססות על עבודת מטה של הדרגים המקצועיים במשרד האוצר, במשרד המשפטים ובמוסד לביטוח לאומי

  • ברירת המחדל תהיה ניהול כספי החיסכון בקופת גמל להשקעה. המפקחת על שוק ההון במשרד האוצר תפקח על התנהלות הקופות במסגרת לסמכויות הקיימות בחוק. הכספים יושקעו במסלול ברירת מחדל סולידי שייקבע על ידי המפקחת על שוק ההון. זכויות העמיתים בקרן יהיו אחידות בכל הקופות.

  • הגופים הפיננסיים שיוכלו לפתוח תכניות לטובת תכנית "חיסכון לכל ילד" ייקבעו במסגרת מכרז תנאי סף, אשר יגדיר את מחויבויות הגופים למוסד לביטוח לאומי, ואת שיעור דמי הניהול אשר תשלם המדינה.

  • ההורים יוכלו להפקיד 50 ש"ח נוספים מתוך קצבת הילדים לחשבון החיסכון. כמו כן, תעמד בפניהם האפשרות לקבוע באם להפקיד את הכספים לקופת גמל או לבנק ולבחור את מסלול ההשקעה בו ינוהלו הכספים. באם ההורים לא בחרו, יחול מנגנון ברירת המחדל. מומלץ כי מנגנון זה יחלק את המשפחות באופן שווה ואקראי בין כלל הקרנות הפועלות בתחום.

  • הגוף המנהל יעביר מדי שנה דיווח לילד אודות מצב החשבון שלו. בנוסף, יחויבו הגופים להעמיד לרשות ההורים והילד אתר אינטרנט ייעודי בו ניתן יהיה לעקוב אחר מצב החיסכון. 

בהתאם להערכות האוצר, הפקדת כספים מדי חודש בסך 50 ש"ח לתכנית "חיסכון לכל ילד" תעמיד לרשותו בחלוף 18 שנה סכום של כ-20,000 ₪ לגביו יהיה הילד רשאי לקבל החלטות באופן עצמאי. 
ניתן לראות כי חיסכון בקופת גמל תניב תשואה גובה יותר על פני חיסכון בבנק , כמו כן ניתן לפתוח תכנית חיסכון נוספת במסגרת פרטית ללא הגבלת הפקדה במסגרת תכנית חיסכון פיננסי לילד המעניק תשואות דומות לזו של קופת הגמל .לפרטים נוספים אודות פוליסת החיסכון לילד לחצו כאן 
אז אם בוחרים בקופות גמל במקום בנק , איזו חברה לבחור ? ואיזה מסלול נבחר ?
חברה מנהלת - ניתן לראות באתר משרד האוצר של התשואות של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של החברות השונות ולהתרשם , כדי לבצע בדיקה אחת ל 3 שנים ולבחון האם הקופה שבחרנו אכן מתמידה בתוצאותיה.
מסלול השקעה - תלוי איזה סוג של אנשים אתם ...
אם אתם שונאי סיכון באופן מובהק , קופת הגמל לא בשבילכם וכבר כדאי לבחור בחיסכון בבנק
עם תשואה מבוטחת ללא תחנות יציאה. 
אם העדפת הסיכון שלכם הוא ממוצעת אך אתם לא מאלה שבודקים כל הזמן את הקופות , קופה עם מסלול סיכון בינוני יהיה מתאים עבורכם.
אם אתם אוהבי סיכון מסלול סיכון מוגבר יהיה מועדף רק זיכרו לשנות מסלול סולידי יותר ככל שיתקרב מועד הפירעון של הקופה.
להלן תשואות קרנות ההשתלמות של החברות הזוכות במכרז - סיכון בינוני
לבחירת תכנית חיסכון באתר הביטוח הלאומי לחץ כאן
למידע נוסף אודות החיסכון באתר משרד האוצר לחץ כאן
לתאום פגישה עם מתכנן פיננסי הזן פרטים

Success! Message received.